Selecteer een pagina

Stijging gepensioneerden nihil door hogere AOW-leeftijd

okt 8, 2019Nieuws

Het aandeel gepensioneerden onder de Nederlandse bevolking, is sinds 2015 niet meer gestegen en blijft stabiel op 18 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mede dankzij de hogere AOW-leeftijd, is de stijging gepensioneerden de laatste jaren nihil.

In 2018 telde Nederland bijna 3,2 miljoen gepensioneerden tegen ruim 3,1 miljoen in 2015. En van 2001 tot en met 2018 kwamen er in totaal ruim 700.000 gepensioneerden bij.

Hoewel het totale aandeel gepensioneerden dus stabiel is, krimpt het aandeel gepensioneerden tussen de 55 en 65 jaar oud wel. In 2006 was het aandeel gepensioneerden in die leeftijdscategorie nog 18,9 procent, inmiddels bedraagt het 5,6 procent.

De afname van het aandeel gepensioneerden in die leeftijdscategorie heeft niet alleen te maken met de versobering van de vroegpensioenregelingen, maar ook met de verhoging van de AOW-leeftijd. Die wordt stapsgewijs verhoogd tot 67 in 2024.

Bron: Nu.nl

FacebookInstagramLinkedInWhatsApp