Registreer en bekijk uw matches.

Privacyverklaring


Inleiding
U bezoekt een website die deel uitmaakt van Franchise Partners. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle onze diensten en activiteiten van Franchise Partners Nederland.

Bij het gebruikmaken van onze diensten kan door Franchise Partners informatie over uw gebruik worden verzameld. Franchise Partners vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Franchise Partners houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Franchise Partners. Deze gegevens die u invoert worden alleen gebruikt om een zo goed mogelijke match te maken met de franchiseformules die binnen uw interesse gebied liggen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u verstrekt aan Partners Franchise Nederland, kan Franchise Partners aanvullende persoonsgegevens verzamelen (door middel van onze interviewservice), vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van Franchise Partners.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Franchise Partners.

Doel van de gegevensverwerking
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Franchise Partners of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Franchise Partners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  • voor de uitvoering van de de door u gevraagde informatie te verstrekken;
  • u een nieuwsbrief te sturen;
  • te voldoen aan de op In
  • Franchise Partners van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

Uw persoonsgegevens kunnen op basis van bovenstaande doeleinden worden uitgewisseld en ter beschikking worden gesteld aan onderdelen van Franchise Partners Nederland die Privacyverklaring gebruiken. Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat wij automatisch voor u een account aanmaken op basis van van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens. 

Informatiedeling aan derden
Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet vrijgegeven aan partijen die niet tot Franchise Partners dienstverlening behoren, met uitzondering van het volgende.

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Franchise Partners worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. Bijvoorbeeld bij de telefonische inventarisatie / kwalificatie nadat u heeft aangegeven interesse te hebben in het ondernemerschap bij een bepaalde franchise. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (wanneer wij uw profiel met uw instemming bij de franchisegever van uw keuze voorleggen of wij u in de breedste zin van informatie voorzien over franchise). 

Telefonische communicatie
Telefoongesprekken met onze interview- en klantenservice van Franchise Partners kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. De opnames worden alleen voor dit doel ingezet en niet langer bewaard dan nodig.

Beveiliging van uw gegevens
Franchise Partners respecteert de privacy van iedere partij en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Franchise Partners, voor zover dat dit nodig is om uitvoering te geven aan haar functie.

Franchise Partners draagt zorg haar systemen optimaal te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

Franchise Partners kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden of als gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Franchise Partners in welke vorm dan ook.

Aanpassen en/of verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht om op elk moment inzicht te verkrijgen in uw gegevens die door Franchise Partners zijn verwerkt en naar uw wensen aan te passen of te verwijderen. U kunt in de meeste gevallen uw informatie via onze website direct zelf aanpassen of verwijderen.


Franchise Partners
Verlengde Zuiderloswal 19
1216 BW Hilversum
Nederland

U kunt ook een e-mail sturen naar info@franchisepartners.nl

800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis