Selecteer een pagina

Privacy

Privacyverklaring Franchise Partners
U bezoekt een website die deel uitmaakt van Franchise Partners. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle onze diensten en activiteiten van Franchise Partners Nederland.

Bij het gebruikmaken van onze diensten kan door Franchise Partners informatie over uw gebruik worden verzameld. Franchise Partners vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Franchise Partners houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de website https://www.franchisepartners.nl/

Gebruik van persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die Franchise Partners aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens verzameld
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
 • Betaalinformatie; BTW nummer, Bankrekeningnummer;
 • Afbeeldingen waarmee u kunt worden geïdentificeerd;
 • Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.

Gronden voor de verwerking
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Franchise Partners of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Franchise Partners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • voor de uitvoering van de de door u gevraagde informatie te verstrekken;
 • te voldoen aan de opt In;
 • de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de Diensten;
 • Communicatie tussen Franchise Partners en websitebezoekers;
 • Opmaken en versturen van facturen;
 • Spampreventie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;
 • Analyse van statistieken en optimalisatie van de Diensten;
 • Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Uw persoonsgegevens kunnen op basis van bovenstaande doeleinden worden uitgewisseld en ter beschikking worden gesteld aan onderdelen van Franchise Partners Nederland die Privacyverklaring gebruiken. Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat wij automatisch voor u een account aanmaken op basis van van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens. 

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen
Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet vrijgegeven aan partijen die niet tot Franchise Partners dienstverlening behoren, met uitzondering van het volgende.

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Franchise Partners worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. Bijvoorbeeld bij de telefonische inventarisatie / kwalificatie nadat u heeft aangegeven interesse te hebben in het ondernemerschap bij een bepaalde franchise. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (wanneer wij uw profiel met uw instemming bij de franchisegever van uw keuze voorleggen of wij u in de breedste zin van informatie voorzien over franchise). 

Telefonische communicatie
Telefoongesprekken met onze interview- en klantenservice van Franchise Partners kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. De opnames worden alleen voor dit doel ingezet en niet langer bewaard dan nodig.

Analytics
Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en ZoHo CRM. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Cookies
Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging
We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.

 

Franchise Partners
Verlengde Zuiderloswal 19
1216 BW Hilversum
Nederland

kantoor: +31 (0)85 210 50 09
website: www.franchisepartners.nl
e-mail: info@franchisepartners.nl

 

 

 

FacebookInstagramLinkedInWhatsApp