Selecteer een pagina

Prinsjesdag 2019; wat zit er (niet) in voor ondernemers?

sep 18, 2019Blogs

Prinsjesdag 2019 is een feit. Maar wat is interessant voor de ondernemer in de bergen schrijfsels met beleidsplannen voor 2020? Franchise Partners licht enkele punten uit de miljoenennota en rijksbegroting toe en legt de regeringsplannen uit! Wees gerust, want kort gezegd blijft de werkloosheid laag, stijgt de koopkracht en gaat de ZZP’er erop vooruit. 

Minimumuurtarief
Door de verschillen tussen verscheidende groepen te verkleinen en hiervoor maatregelen te treffen, hoop het kabinet de ongewenste effecten van de toename van flexibele dienstverbanden en zelfstandigen tegen te gaan. Onder andere begin 2019, is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Deze hoort het verschil tussen vast en flexibel werk te verkleinen. Daarnaast introduceert het kabinet vanaf 2021 een minimumuurtarief van 16 euro voor ZZP’ers welke bedoeld is om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. ZZP’ers met een uurtarief van boven de 75 euro kunnen vanaf 2021 werken met een zelfstandigenverklaring waarmee zij vooraf met een opdrachtgever kunnen afspraken dat zij als zelfstandige werken en gevrijwaard zijn van loofheffingen, pensioenverplichtingen en cao-bepalingen; het kabinet gaat ervan uit dat zelfstandige ondernemers met een uurtarief van 75 euro of hoger zelf kunnen spanen voor werkloosheid en pensioen én zich kunnen verzekeren. Het kabinet wenst op deze manier zelfstandige ondernemers meer ruimte te geven om te ondernemen. . 

Zelfstandigenaftrek
Zelfstandigen genieten enkele fiscale voordelen waaronder een zogeheten zelfstandigenaftrek. Deze hield tot nu toe in dat zelfstandigen over 7280 euro winst geen belasting betalen. De aankomende tien jaar gaat het bedrag omlaag in acht stappen van 250 euro per jaar naar +/- 5000 euro in 2028. Geen paniek, want de zelfstandigenaftrek wordt weliswaar afgebouwd, maar de lasten gaan eveneens omlaag. 

Arbeidskorting
Tegenover de verlaging van de zelfstandigenaftrek staat een verhoging van de arbeidskorting. Maar ook het pakket ‘Lastenverlichting’ is eveneens op toepassing op zelfstandigen en als zelfstandig ondernemer profiteer ook jij hiervan! 

Zorgpremie
De zorgpremie stijgt enigszins wat neerkomt op een ruim veertig euro duurdere basisverzekering. Bij ZZP’ers is deze premie afhankelijk van de winst uit onderneming. Waar deze in 2019 5,7 procent over maximaal 55.927 euro belastbare winst bedroeg, moet het percentage in 2020 nog worden vastgesteld.

Nog meer interessante feiten:

  • De meeste zelfstandigen gaan er tot 2028 op vooruit.
  • De balans tussen werknemers en zelfstandigen wordt evenwichtiger.
  • Om de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen gaat de belasting voor werknemers harder omlaag dan die voor zelfstandigen.
  • Volgens secretaris Menno Snel van Financiën verslechter de situatie van zelfstandigen niet. Zelfstandigen met een inkomen tot 100.000 euro gaan er zelfs op vooruit.
  • In 2020 stijgt de koopkracht van zelfstandigen met 2,0 procent. 
  • In de zomer van 2020 komt het kabinet met een voorstel over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandige ondernemers. Wanneer deze ingaat en wat de kosten zijn, is vooralsnog onbekend. Stichting ZZP Nederland en Platform Zelfstandige Ondernemers zijn tegen de verplichte AOV voor ZZP’ers. Zij zijn in de weer voor een basisvoorziening voor alle werkende en niet alleen voor zelfstandigen.
  • Verder krijgen zelfstandigen meer mogelijkheden om een pensioen op te bouwen; echter, zij zijn niet verplicht om te sparen voor een pensioen.

    Bron: Ondernemersplein & RTL Z

FacebookInstagramLinkedInWhatsApp