Privacy Protection Europe

MCR Retailmids

MCR Retailmids

MCR Retailminds is een onafhankelijk strategisch adviesbureau voor detailhandelsorganisaties.

Groei- en vestigingsvraagstukken zowel als segmentatie- en haalbaarheidsstudies vormen een belangrijk deel van de activiteiten.

Vooral binnen franchise organisaties en voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland is MCR Retailminds de aangewezen partij voor de beantwoording van alle vraagstukken die aan de orde komen bij locatievraagstukken.

Een deel van de opdrachtgevers die MCR Retailminds mag bedienen zijn doorverwezen door banken, die hun relaties graag beslagen ten ijs willen laten komen en de visie en rapportages van MCR Retailminds hiervoor uitermate geschikt achten.

Talloze branches in alle bedrijfsgroottes weten de weg naar MCR Retailminds inmiddels te vinden, wanneer mogen we u verwelkomen?

Quickscan

De Quickscan van MCR Retailminds genereert online een volledig beeld van het verzorgingsgebied van de geselecteerde locatie.

In overzichtelijke informatieschermen kunt u de demografische opbouw, de consumptieve besteding en de concurrentie binnen de geselecteerde branche raadplegen.

De Quickscan is uitermate geschikt om vanachter uw pc of tablet een eerste indruk op te doen van de potentie van het geselecteerde verzorgingsgebied.

Klantenherkomstanalyse

Een Klantenherkomstanalyse stelt een exact verzorgingsgebied van uw winkel vast. Samen met de omzet van de winkel kan daarmee een marktaandeel worden uitgerekend. Een marktaandeel is een indicator van de werkelijke prestatie van uw winkel. Dit marktaandeel kan vervolgens in de tijd worden gevolgd. Ook kan men meerdere winkels met elkaar vergelijken op basis van de ontwikkeling van het marktaandeel.

Folderanalyse

De Folderanalyse van MCR Retailminds helpt bij het vaststellen van het ideale foldergebied. De analyse is een vervolgstap op de Klantenherkomstanalyse.

Nadat de klantenherkomst inzichtelijk is gemaakt en het profiel van de klanten is bepaald, brengt deze applicatie van het Retailminds-informatiesysteem haarscherp in beeld waar de doelgroep het meest voorkomt. Hiermee zijn alle gegevens in huis voor het samenstellen van een effectief foldergebied.

Exclusieve Gebieden Analyse

De Exclusieve Gebieden Analyse is een online tool waarmee de franchisegever gebieden kan toekennen aan zijn franchisenemers. De gebieden kunnen elkaar niet overlappen. Er is de mogelijkheid om exclusieve gebieden automatisch te laten berekenen en om deze achteraf handmatig te wijzigen. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende type juridische gebieden (A/B). Daarnaast kunnen gebiedsovereenkomsten worden aangemaakt en beheerd.

Dit Geografische Informatiesysteem (GIS) toont de kaart van Nederland waarop de gebruiker zijn vestigingen en gebieden kan aanpassen. De verzorgingsgebieden zijn opgebouwd uit 4-positie postcodegebieden.

Distributieve Analyse

De Distributieve Analyse is een online analyse applicatie waarmee een retailorganisatie meer inzicht krijgt in de (totale) marktvraag en aanbod in een bepaalde branche.

Met deze online applicatie kan de gebruiker per vestiging een verzorgingsgebied bepalen en directe en indirecte concurrenten grafisch overzichtelijk in beeld brengen.

Omdat meerdere vestigingen tegelijk kunnen worden geselecteerd kunnen overlappingen van verzorgingsgebied (eventueel kannibalisme) en potentiële vrije gebieden haarfijn in beeld worden gebracht.

Een verzorgingsgebied is opgebouwd uit CBS-buurten. Over verzorgingsgebieden kan demografische informatie worden opgevraagd. De gebruiker heeft invloed op wie als mede aanbieder wordt geselecteerd.

De Distributieve analyse online is een onmisbare tool bij het in kaart brengen van de potentie van het verzorgingsgebied, concurrentie en overnamekandidaten.


Verrijn Stuartlaan 30
2288 EL Rijswijk

Tel:  070 250 02 20
Email : info@retailminds.nl 
Website : www.retailminds.nl
Contactpersoon : Erik van Koert
Functie : Locatiestrategieën- en Groeivraagstukkenspecialist

800 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis