Selecteer een pagina

Groei Nederlandse consumptie lager dan groei economie

aug 19, 2019Nieuws

De consumptie van Nederlandse huishoudens blijft tussen 2008 en 2018 achter bij de groei van het bruto binnenlands product (bbp). Waar de economische groei 9,3 procent was, groeide de consumptie met slechts 4,1 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het verschil in groeitempo komt volgens het statistiekbureau door hogere hypotheekaflossingen in de gemeten periode. Eveneens waren prijsontwikkelingen van invloed op de consumptie; consumptieprijzen stegen met 11 procent sterker dan de gemiddelde prijzen van het bbp welke met 9,4 procent groeiden. Volgens het CBS is het een gevolg van een lagere stijging van uitvoerprijzen (in vergelijk met invoerprijzen), maar ook door investeringsprijzen minder hard stegen dan consumptiegoederen en -diensten. De hoge consumentenprijzen zijn voor ruim één derde de oorzaak van de achterblijvende consumptie van huishoudens.

Nederland scoort ‘slecht’
De inkomensontwikkeling is geen verklaring voor het achterblijven van de consumptie op het bbp. Het zogenoemde bruto beschikbaar inkomen van huishoudens is in de gemeten periode met 21,1 procent gestegen. Ondanks een beperkte loongroei, is die stijging groter dan die van de bbp-waarde welke met 19,6 procent toenam. De oorzaak daarvan is de toegenomen werkgelegenheid.

In vergelijking met andere West-Europese landen blijft Nederland qua werkelijke individuele consumptie als percentage van het bbp ook achter. Waar die bij ons 60,4 was, was deze waarde in Duitsland bijvoorbeeld 65,2 procent. Andere landen scoorden nog hoger. Het Verenigd Koninkrijk behaalde bijvoorbeeld een werkelijke individuele consumptie van ruim 78 procent.

Het bbp wordt opgebouwd uit verschillende bestedingscategorieën. In Nederland is één daarvan, het zogeheten handelsoverschot flink hoger dan in andere landen. Daarentegen week de collectieve overheidsconsumptie en de investeringen in vaste activa weinig af.
Bron: Nu.nl

FacebookInstagramLinkedInWhatsApp